-Életvezetési és Üzleti Tanácsadás-Coaching

Mi a coaching?

Az üzleti és magánéletben egyaránt alkalmazható stratégiai tanácsadás, mely abban segít, hogy úgy tudjunk dönteni és cselekedni, hogy jobb és sikeresebb életet élhessünk. A coaching más tudományágakhoz hasonlóan nem egységes, számos irányzatból, módszertanból, szemléletmódból áll. 

A coaching egy szerteágazó, több területet felölelő támogatási rendszer, amely képes kimozdítani a klienst a mindennapok taposómalmából és megtanítja új célok állításával, új készségek elsajátításával egy eredményesebb és sikeresebb probléma megoldásra.

A coach támogatja az ügyfelét valamilyen problémájának megoldásában, célja megvalósításában irányított beszélgetés keretében. A coach a kliens teljes személyiségét bevonja a folyamatba.

A coach nem pszichológus, nem terapeuta! Nem a múltban kutatjuk a történések, problémák okát, hanem a jelenben és a kívánatos jövőre irányulva dolgozunk. Ezért mondjuk, hogy a coaching cél- és jövő orientált módszer. A kliens életének bizonyos területeinek elakadásával, megrekedéseivel dolgozunk, és ezeket oldjuk.

Akkor érdemes igénybe venni a coachot, ha nehézségeinket már nem tudjuk magunk megoldani, ha szakembert igényelnek, ha szükséges egy másik nézőpont, ha a komfort zónánkból többszöri próbálkozásra sem sikerült kilépnünk egyedül.

A jó coach pszichológiai, szervezeti és üzleti kompetenciák komplex rendszerével dolgozik. Stabil önismereti alapokkal és hiteles, kiegyensúlyozott személyiséggel rendelkezik. Az értő figyelem, empátia, elfogadás és diszkréció, továbbá a tanácsadói attitűd és tapasztalat a munkájának az alapja. Jól ismeri, és alkalmazza a szakma elméleti, módszertani, üzleti és etikai alapelveit és eszközrendszerét. 

https://www.coachfederation.hu/etikai-kodex

Szakmai eszköztáram:

Komplex és integrált módszerrel dolgozom a coaching során is: ontológiai coaching, megoldásközpontú brief coaching, NLP, provokatív tanácsadói stílus, sőt a kineziológiát és az asztrológiát is alkalmazom, hiszen a technikák integrálásával, együttes alkalmazásával hatékonyabban tudom személyreszabni a kezelést, tanácsadást.

Mindenkit a saját problémájának legjobb gyógyítójának tekintünk a coachingban; ezért az én feladatom "csupán csak annyi", hogy ezt a blokkolt tudást feloldjam, és a belső erőforrásaidat aktiváljam.