— Általános Szolgáltatási Feltételek  —

Általános Szerződési Feltételek

A www.siker-kalauz.hu Általános Szerződési Feltételek dokumentuma kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, magatartási kódexre nem utal. A szerződés nyelve magyar.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://siker-kalauz.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az alábbi weboldalon: https://siker-kalauz.hu/felhasznalasi-feltetelek2. Amennyiben az ÁSZF tartalmában változás következik be arról külön tájékoztatunk a BLOG menüpontban is, azaz felhívjuk a figyelmed az ÁSZF tartalmában történt változtatásokra.

A SZOLGÁLTATÓ

Cégév: Solaris Natura Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Szent István király u. 5.

Cégjegyzékszám: Cg. 18-09-110123

A bejegyző bíróság megnevezése: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 23136472-2-18

Képviselő: Tóth Rita

Cégnév: Tóth Rita E.V.

Székhely: 9700 Szombathely, Szent István király u. 5.

Adószám: 69368161-1-38

E-mail: sikerkalauzom@gmail.com

Telefonszám: +36-30-2355-550

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2. A jelen Szabályzat 2021. 02. 13.-től hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot annak tényét azonban folyamatosan feltünteti a Blog menüpontban. Felhasználó a weboldalak használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

1. Szolgáltató által üzemeltetett webshopban a megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg Magyarország területén. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és - fizikai termék esetén - nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek minimálisan eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.

3. Amennyiben akciós ár/vagy egyéb akció (pl. ingyenes házhozszállítás) kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A RENDELÉS

1. Vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül lehetséges.

2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék oldalán a 'Kosárba' (bevásárló kosár ikon gomb megnyomásával) azt a kosárba helyezi.

3. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a 'Kosár megtekintése' ikonra kattintva.

4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy folytatja a kiválasztást. Amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni, rákattint a 'Kosár megtekintése' gombra.

5. A Felhasználó ezek után a szállítási adatokat adja meg. Az esetlegesen hibás/pontatlan adatokat tartalmazó megrendelés kiszállításáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szállítási információk (fizikai termék esetén): Házhozszállítás kizárólag GLS futárszolgálattal.

6. A Fizetési folyamat elindításához el kell fogadni az "Elfogadom a Felhasználási Feltételeket" majd a "Megrendelés befejezése'' gombra kattintva elküldésre kerül a megrendelés.

7. A megrendelésről a megrendelés során megadott email-címre visszaigazoló email érkezik melyben áttekintésre kerülnek a megrendelés részletei és a szállítási információk is ezen e-mail-címre kerülnek közlésre.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. A vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, hogy bármelyik fél elálljon a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A vásárló a rendelés leadásával hozzájárul, hogy a számlát akár kizárólag elektronikus úton kapja meg, ez esetben a csomag csak a megrendelés részleteit tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

  1. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás nem érkezik meg, jelezze a sikerkalauzom@gmail.com e-mail-címen. Fizikai termékek esetén a megrendelések feldolgozása, munkanapokon 09:00 és 17:00 óra közt történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy "Levélszemét" mappába érkezés miatt a Felhasználó figyelmét elkerülte a levél beérkezése.

A TERMÉKEK ÁRA

A webáruházban szereplő termékek megvásárlása fizetési kötelezettséggel jár. A Vásárlót terheli a termék árának, valamint a szállítás díjának megfizetése. Az árak minden esetben bruttó árak (nettó ár + ÁFA).

Amennyiben a termékek ára technikai hiba miatt, vagy egyéb okból tévesen kerül feltüntetésre a webáruházban, Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. Ezen tájékoztatás nem minősül visszaigazolásnak, így nem jelenti a szerződés létrejöttét, akkor sem, ha Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld. Ez esetben a Vevő szerződési ajánlatának a Vevő kifejezett elfogadó nyilatkozata minősül, amely tartalmazza, hogy a megrendelését a termék Szolgáltató által helyesbített, tényleges árának ismeretében, azt elfogadva adja le. A szerződés ez esetben is Szolgáltató visszaigazolásával jön létre.

A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az Általános Szerződési Feltételeket bejelölése, majd a "Megrendelés elküldése" gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termék kosárba helyezésével, majd a Pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítson.

A termékek szerzői jogvédelem alatt állnak. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni. Tilos saját, hasonló (coaching módszerrel, tanácsadással, oktatással kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 300 - háromszázszorosát - tartozik azonnali hatállyal megfizetni Szolgáltatónak.

A MEGRENDELŐRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

ELÁLLÁSI JOG

A megrendelt konzultáció a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog. Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.)

A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. Szolgáltató nem kínál pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék hozzáférési linkje kiküldésre került, nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált. Szolgáltató általános számítógép használat és kezelési kérdésekben nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget.

A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: "A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát."

JÓTÁLLÁS

Szolgáltató nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

KELLÉKSZAVATOSSÁG

A forgalmazott oktatóanyagok online nézhetőek. Ha Szolgáltató hibájából nem lehetséges a lejátszás, Szolgáltató szavatol, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

A forgalmazott oktatóanyagok online nézhetőek. Ha Szolgáltató hibájából nem lehetséges a lejátszás, Szolgáltató szavatol, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

PANASZKEZELÉS

Írásban Szolgáltatónak: sikerkalauzom@gmail.com e-mail-címre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosoljuk.

Ha a vásárló nem elégedett a panaszkezeléssel, Keresse fel a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az oktatóanyagban bemutatott (és személyes szakértői konzultáció, valamint mentorprogram, oktatás során szóban átadott) technikák és módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az oktatóanyagban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

Az Oktatóanyagokban bemutatott 3. fél által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek működéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató nincs kapcsolatban ezen szolgáltatások / termékek gyártóival.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az " Elfogadom a Felhasználási Feltételeket" bejelölésével, és egyidejűleg a "Megrendelés elküldése" gombra való kattintással elfogadja.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TERMÉKMEGRENDELÉS ESETÉN

A megrendelés során opcionálisan bejelölhető az " Feliratkozás a hírlevelekre és speciális ajánlatokra" nyilatkozat. A jelölődobozok felhasználó általi bejelölése esetén a megadott adatokat a "siker-kalauz.hu" adatkezelési tájékoztatója szerint kezeljük, lásd: https://siker-kalauz.hu/ adatvedelmi-szabalyzat2