Elemedben vagy?

A kapcsolati asztrológia azért csodálatos, mert a kapcsolatainkon keresztül tudhatunk meg többet önmagunkról. Mások visszatükröznek minket és így változik a valóságunk, így fejlődhetünk. Persze csak akkor, ha akarjuk, ha nem elmenekülünk, vagy visszahúzódunk, hanem tudatosan megéljük, elemezzük az emberi kapcsolatainkat is.

A szerelem, a párkapcsolat az életünk egy olyan területe, amely a legtöbb örömet, boldogságot, de sok szorongást és bánatot is okozhat. Néha sok védelmet, támogatást kapunk a párunktól, néha viszont konfliktusok, veszekedések tarkítják az együtt élést. A kapcsolatok összetettségének a kezelése senkinek sem egyszerű és ennek módja visszatükrözi saját hajlamainkat, szokásainkat és jellemünket.

Sokan a lélek-összeköttetést, a duál-párjukat keresik, abban a reményben, hogy ha megtalálják a jobbik felüket, akkor ő a hiányzó részük szerepét fogja betölteni. A tapasztalatom azt mutatja, hogy a párkapcsolatoknak az a része fog hosszútávon működni, ahol egy egész rész találkozik egy másik egésszel.

Ebben is tud segíteni az asztrológia! A kapcsolati asztrológiában a fő hangsúly a saját igényeink és egyéni komplexusainak megértésén, majd kezelésén van. Ez előfeltétele egy igazán remek kapcsolatnak, hogy kiaknázhassuk saját lehetőségeinket, a megfelelő időzítéssel.

Vannak, akik könnyen szakítanak, ha valami nem úgy működik a kapcsolatukban, ahogy szeretnék, majd könnyen kezdeményeznek újakat. Vitatható, hogy ezzel tényleg a gondjaiktól szabadulnának meg, vagy problémáikat takaríthatnák meg, ugyanis ha nem tudatosul, hogy mit akarunk igazán egy kapcsolattól, egy másik embertől; illetve mit kaptunk tőle és mire tanított meg minket; akkor nem fogunk tudni előre haladni, fejlődni, mindig ugyanazokat a hibákat fogjuk elkövetni.

Kezdjük az ismerkedést a kapcsolati asztrológiával. Először nézzük meg mind a két fél horoszkópjának elemek szerinti felosztását.

A régi tanítások szerint a világon minden a négy elemből áll, bár a keverési arány mindenkinél más. A négy elem az egység szimbóluma. Már sok ezer éve az ősi hagyományokban, vallási tanításokban is találunk erre utalásokat. Erre a négy alkati típusra nem csak az asztrológia épít, hanem minden személyiség tipizálással foglalkozó tudomány, elmélet kiindulópontja.

Mind a négy elemre szükségünk van a mindennapokban, különben nem tudnánk az elképzeléseinket konkretizálni, megvalósítani (föld), hogy ne maradjon minden szándékunk (tűz), vágyunk (víz), vagy ötletünk (levegő) hiábavaló.

Ez a négy elem a tűz, a föld, a levegő és a víz.

Aki teljessé szeretne válni, jó ha felismeri élete központi témáját, és törekszik arra, hogy személyisége mind a négy oldalát kibontakoztassa. Ezért nagyon fontos, hogy ismerjük és figyeljünk arra az elemre, mely a legjobban kiteljesedett bennünk, amiben a legjobbak, a legtehetségesebbek vagyunk.

De talán még érdekesebb az, hogy hol vannak a gyengeségeink, mi hiányzik belőlünk. Mert az az elem, amely hiányzik belőlünk, az a hibák és a tévutak állandó forrásává válik az életünkben. Ha azonban egyre jobban integráljuk ezt, egyre teljesebbek leszünk, egyre jobban fogunk tudni kapcsolódni az életünkben megjelenő emberekhez, hiszen a teljes egyéniségünk, személyiségünk áll készen egy egyenragú kapcsolatra, nem pedig a hiányzó részünket keressük a másikban.

A hagyományos tanítások szerint egyes elemek jól illenek egymáshoz. Ezen az alapvető összefüggésen alapulnak a divatos, bulvár jóslatok is. Természetes dolog, hogy jól kijövünk azokkal az emberekkel, akikkel azonos elemhez tartozunk, hiszen velük úgy érezzük, hogy hasonló szemüvegen keresztül látjuk a világot, hasonlóan gondolkodunk, hasonló a temperamentumunk is. De a partnerkapcsolat az életünk nagyon fontos része és ezért a vele kapcsolatos kérdéseket nem szabad leegyszerűsítenünk ilyen módon.

Az első dolog, amit figyelembe kell venni a kapcsolatok vizsgálata során, hogy a két félnek külön-külön milyen az elemi megoszlása, majd, hogy ezek milyen arányban vannak egymással.

A domináns elem meghatározásának legegyszerűbb módja, ha megszámoljuk az egyes elemekben lévő személyes bolygókat.

A domináns elem kiszámítása

Különböző asztrológiai iskolák különböző bolygókat és diagrampontokat használnak ehhez a számoláshoz. Az alábbiakban bemutatom az általam használt számításokat:

  • Nap, Hold, Ascendens -2pont
  • Merkúr, a Vénusz, a Mars, Jupiter, Szaturnusz -1pont
  • Az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó és az MC is 1 pontot számít.

Minden bolygó vagy képletelem abba az elemi csoportba fog tartozni, amely állatövi jegyben van. A különböző Napjegyek az alábbi elemi felosztásba tartoznak:

  • .Tűz - Kos; Oroszlán; Nyilas
  • Föld - Bika; Szűz; Bak
  • Levegő - Ikrek; Mérleg; Vízöntő
  • Víz - Rák; Skorpió; Halak

Miután meghatároztuk az egyes bolygók, illetve képletelemek milyenségét, a legmagasabb számmal rendelkező elem lesz a domináns elem, tehát minél több pont van egy elemben, annál jobban érvényesül a hatása.

Előfordulhat, hogy mindegyik elemben egyformán vagy viszonylag egyenletesen helyezkednek el a bolygók. Ebben az esetben a képlet tulajdonosa jól és könnyen kapcsolódhat minden emberhez. Az azonos domináns elemű emberek nagyon jól megértik egymást, és általában nagyon kompatibilisek egymással.

Előfordulhat, hogy hiányzik egy elem. Ennek az elemnek a tudatosítása, megtapasztalása, megélése nagyon fontos, különben ez megnehezítheti a kapcsolatot az ilyen elemi természetű emberekkel.

De az is lehet, hogy ellenállhatatlanul fogunk vonzódni az olyan emberekhez, akiknek a személyiségében nagy szerepet játszik a mi hiányzó elemünk, azért, hogy próbáljuk bepótolni azt, ami hiányzik önmagunkból.

Tűz

Azok az emberek, akiknek a tűz a domináns eleme a képletükben, nagyon magas energiaszinttel rendelkeznek. Szenvedélyesek és kalandosak. Folyamatosan tevékenykednek, elfoglaltak, akár túl is pörgetik magukat. Lángoló érzelmek, heves vérmérséklet, bátorság jellemzi őket.

A Kapcsolatokban legfontosabb számukra az izgalom, a kihívás, csábítás érzése. Nem bánják a konfliktusokat, sőt gyakran egy jó kis veszekedés felébreszti őket.

Akiknek nincs tűz elemük a képletükben, általában hiányzik belőlük az energia és a szenvedély. Kevésbé tolerálják, és nehezen birkóznak meg az agresszióval, kritikával, hiányzik belőlük az akaraterő, a lendület. Hiányzik az érzelmi melegség, ezért inkább hűvös típusnak érzékeljük őket. Számukra nagyon nehéz, hogy érzelmeik alapján, spontán módon hozzanak meg egy döntést. Hagyniuk kell, hogy fellobbanjon bennük a tűz szenvedélye, és olyan helyzetekben is kimutassák az érzelmeiket, ahol igen kellemetlennek, kiszolgáltatottnak érzik magukat.

A tűz jól kijön az levegővel. A tűznek nehézségei vannak a Föld és a Víz hangsúlyos emberekkel.

Föld

Azok, akiknek a Föld a domináns elemük, nagy jelentőséget tulajdonítanak az élet anyagi oldalának. Praktikusak, gyakorlatiasak, két lábbal állnak a földön. Kitartás, szorgalom jellemzi őket.

A kapcsolatokban a biztonság és az anyagi jólét élvez elsőbbséget. Ennek ellenére nagyon érzékiek és élvezik az élet testi örömeit. Számukra a romantika nem egy éteri érzés, hanem az érzékszervekkel megtapasztalható dolog. Nem hisznek a forgószél kapcsolatokban. Lassan adják át magukat az érzéseknek, ki kell érdemelni a bizalmukat, de aztán állandó meleg kemenceként izzásban tartják a kapcsolatot.

Akiknek a Föld elem nem szerepel a diagramjukban, azoknak általában nehézségeik lesznek a gyakorlati kérdésekben, a valóságérzék is hiányozhat belőlük. Ez abból látszik, hogy mindig csak terveznek, álmodoznak, reménykednek, de semmit sem valósítanak meg. Sokszor a felelősségvállalás is hiányzik az életükből, kapcsolataikból is, hiszen keveset törődnek a mindennapok problémáival, pénzügyi helyzetükkel, de akár a saját, akár a párja testi jólétével is.

A Föld jól kijön a Vízzel, és gondjai lehetnek a Tűzzel és a Levegővel.

Levegő

Ha a Levegő elem dominál valaki képletében, akkor erős intellektuális kíváncsiság, könnyedség jellemzi, és élvezi a társas helyzeteket. Szeret beszélgetni, fecsegni sok különböző emberrel. Érdeklődő. kíváncsi, kissé állhatatlan.

Számukra a legfontosabb egy kapcsolatban a kommunikáció. Az intelligenciát szexisnek találják. Általában senkit sem találnak fizikailag vonzónak, amíg nem ösztönzi őket intellektuálisan is.

Ha valakinek a levegő eleme a leggyengébb, akkor hiányzik belőle az objektív megismerésre való törekvés, hajlamos vágyakban vagy meggyőződésekben gondolkodni, döntéseit nem tudja logikailag megindokolni. Nehezen ismerkedik, köt új kapcsolatokat.

A levegő kompatibilis a Tűzzel, és nehézségei vannak a Földdel és a Vízzel.

Víz

Akik domináns eleme a Víz, általában érzelmesek és intuitívak. Kulcsszavuk az érzelmi megközelítés, az ösztönös befogadás, alkalmazkodás.

A bizalom és az érzelmek a legfontosabb szempontok számukra egy kapcsolatban. Nagyon mély kötelékeket tudnak kialakítani egy partnerrel. Lehet, hogy nem mindig szavakkal fejezik ki érzéseiket, de mindig tudják, ha valami nincs rendben egy kapcsolatban.

Ha a víz elem hiányzik, akkor érzelmileg nem lehet megérinteni az illetőt, kevés a megérző-, beleérző képessége, együttérzése és intuíciója. Akiknek nincs víz elemük, hiányozhat belőlük az érzelmi mélység és az empátia mások nehézségei iránt.

A víz kompatibilis a Földdel, de gondjai lehetnek a tűz és a levegő hangsúlyos emberekkel.

Ha érdekel a téma, kövesd a blogomat és kattints az előzményekre!