Női vállalkozók- Nemzetközi kitekintés

2018.06.15

Nők az üzleti életben

A legújabb felmérések szerint a nőknek továbbá is problémákkal kell megküzdenie, szerte a világon a vállalkozás indításával kapcsolatban. A több mint 3000 vállalkozó vizsgálata alapján kiderült, hogy még mindig sokat kell tenni a nők egyenjogúságáért.

 • A férfiaknak és a nőknek is ugyanazokkal a kihívásokkal kell megküzdeniük, tapasztalatlanság, üzleti tervek, alacsony önbizalom
 • A férfiak és a nők is a családot és barátokat jelölték meg, mint a leggyakoribb pénzforrás
 • A férfiak és a nők is ugyanazokat az indokokat jelölték meg a vállalkozás okaként, "saját lábra állás, csak így volt lehetősége dolgozni"
 • A finanszírozási különbség továbbra is fennáll: majdnem kétszer olyan valószínű, hogy legalább 100 000 dolláros támogatást kapjanak a férfiak 28% -a,szemben a nők 15% -ával.
 • Bár a tavalyi felmérésből a teljes számok 12% -kal, illetve 6% -kal nőttek, a férfiak és nők közötti különbség nem javult.
 • A férfiak vezette vállalkozásokban kétszer olyan valószínű, hogy több mint két alkalmazottja van (a férfiak 53% -a, szemben a nők 32% -ával).
 • A nők által vezetett vállalatok általában kisebbek és otthonról működnek (68% férfiak: 48%).

A motivációk különböznek az üzleti indítás okán

 • A nők nagyobb valószínűséggel említik a "szenvedélyt vagy szaktudást egy területen" (a nők 35% -a férfiak 29% -a) vagy a "szabadság / rugalmas munkaidő beosztást".
 • Viszont a férfiak nagyobb valószínűséggel mondják, hogy "mindig is vállalkozók akartak lenni".

Azonos kezdeti problémákkal kell megküzdeniük a férfi és a női vállalkozóknak:

 • Ugyanakkora mértékű bűntudatot éreznek, azért mert az üzletre sok időt kell fordítaniuk
 • a "nem kell segítség" -et nevezik meg a legnagyobb elkövetett hibájuknak
 • a legnagyobb félelmeik: "új vevőket találni" és "kimozdulni a komfort zónából"

Mind a férfiak, mind a nők ugyanazokat az iparágakat kezdik el vállalkozásukat és hasonló a részvételi arányuk is: a mezőgazdaságban, oktatásban, energiaelátás-közművek, pénzügyi, jogi, üzleti tanácsadásban, marketing-kommunikáció, média-szórakoztató ipar, non-profit ágazat, kereskedelem, forgalmazás, utazás, vendéglátás, gyári-termelői munka. Az építő ipari tevékenységből a férfiak egy kicsivel nagyobb arányban veszik ki a részüket, viszont a kiskereskedelem terültén pedig a hölgyek vállalkoznak nagyobb arányban.

Kivételt képeznek a művészeti és dizájn vállalkozások, és a gyógyítással kapcsolatos tevékenységek, ahol a női részesedés a duplája a férfiakénak, szemben a internet-szoftwer-számítógép-elektronikai iparágaknak, ahol viszont a férfiak részvétele négyszerese a nőkének.

A legnagyobb egyenlőtlenség azonban a férfi és a női vállalkozók finanszírozási különbözőségében van. Miért kapnak kevesebb pénzt a nők, mint a férfiak?

Ennek egyik oka a férfi és női vállalkozók zárt ajtók mögött való megjelölésére használt megítélés, amely az összes fontos kockázatitőke-döntéshozatali értekezleten szerepel.

A női vállalkozók sztereotipikus tulajdonságokkal ("gyenge", "aggodalmas", "túl óvatos") vannak címkézve, amelyek ellentétesek a vállalkozó számára fontosnak megítélt tulajdonságokkal, míg a férfi vállalkozók a sztereotípiák előnyeit élvezik, amelyek megerősítik vállalkozói potenciáljukat ("arrogáns "," agresszív "," agilis").

A női vállalkozók főleg a veszteségek körüli kérdésekkel foglalkoznak, amíg a férfi vállalkozók, főleg a potenciális nyereség kérdéskörre fókuszálnak.

https://99designs.com/blog/business/women-in-business-2018/

A Mastercard Női Vállalkozói Index összeállítása során 12 mutatót és 25 almutatót használtak arra, hogy a női vállalkozók helyzetét vizsgálják világszerte. Az 54 országban elvégzett kutatás érintette a világ női dolgozóinak 78,6 százalékát úgy, hogy a mintában valós eltérések mutatkoztak a következő, a kutatás fő súlypontjait adó témákban:

 • a nőknek milyen lehetőségei adódnak az előléptetésre,
 • milyen tudásbéli és pénzügyi eszközök állnak a nők rendelkezésére,
 • hogyan alakulnak a vállalkozást támogató tényezők.

Azokban a fejlett országokban (Új-Zéland (74,41) vezet, megelőzve Kanadát (72,4) és az Egyesült Államokat (69,9)) találjuk a legjobb feltételeket a női vállalkozók számára, ahol erős és összetartó a kis- és középvállalkozói réteg, és az előrehaladást segítő kormányzati háttér és támogató környezet is rendelkezésre áll.

Magyarország az összesített index 34. helyén végzett. A női vállalkozások aránya hazánkban 27,8 százalék, vagyis szinte minden harmadik vállalkozás tulajdonosa vagy vezetője nő. Ebben a tekintetben a 15. helyen szerepelünk. Ám nem olyan jó a helyzet, ha azt vizsgájuk, hogy a nők a férfiakhoz képest mennyire könnyen jutnak vezető pozícióba, kapnak kedvező elbírálást hiteligénylésnél, vagy segítik-e őket vállalkozói programok. Ebben a tekintetben Magyarország a 35. helyen áll a listában. Ha pedig azt a faktort vizsgáljuk, hogy a nők milyen hátránnyal szembesülnek pénzügyi partnerként, vagy akár az akadémiai pályán a felsőoktatásban, a 42. helyre kerülünk.

Érdekes, hogy az olyan alacsonyabb jövedelmű gazdaságokban, mint például Uganda (34,8), Banglades (31,6) és Vietnám (31,4) a legmagasabb a nők aránya a vállalkozók között, habár ők elsősorban a kényszertől hajtva és nem az üzleti lehetőségek által inspirálva működtetik a vállalkozásukat.

Az index alapján elmondható, hogy azokban az országokban, ahol kedvezőbbek a körülmények, a vállalkozók lehetőség-vezéreltek, vagyis a továbbhaladás motiválja őket, így nagyobb sikert érnek el. Ezzel szemben azokra az országokra, ahol kedvezőtlenebbek a körülmények, a túlélésért küzdő, szükség-vezérelt vállalkozók a jellemzők.

A kutatás további segítő és akadályozó tényezőt is feltárt.

 • Mi sarkallja a női vállalkozókat a fejlődő országokban? Az elszántság. Ezekben az országokban a nők kihasználják azokat a lehetőségeket, amelyek nem feltétlenül a tudástól és az innovációs eszközöktől függenek.
 • Vannak olyan országok, ahol a támogató környezet kevéssé adott, de ennek ellenére a helyi vállalkozások mégis virágzanak. Az itteni női vállalkozókat nagyon gyakran elsősorban a siker elérése motiválja.
 • Az alacsony pontszámot elért országokban, mint Indiában (41,7), Szaúd-Arábiában (37,2) és Egyiptomban (34) a nőkkel szembeni kulturális negatív előítéletek aláássák annak lehetőségét, hogy magasabb vezetői beosztásba kerüljenek, és élvezhessék a vállalkozói lét előnyeit.

Az index alapján az anyagi támogatás vagy tőke hiánya, a szabályozási korlátozások és intézményi hiányosságok jelentik a legnagyobb akadályt a nők előtt a vállalkozásuk elindításában. Ezeken túl hiányzik az önmagukba vetett hit és a vállalkozói indíttatás, erős a kudarctól való félelem, a társadalmi-kulturális korlátok, valamint az oktatás és a képzés hiánya. Szinte az összes, jelen kutatásban részt vevő 54 gazdaságban találunk legalább egy ilyen visszatartó tényezőt.