— Munka és magánélet összehangolása —

IA tréning célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét, a generációk, illetve a hasonló helyzetben lévő nők közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit.

A képzés alkalmával olyan képességet, készségeket alakítunk ki és fejlesztünk tovább a résztvevőkben, amelyek képessé teszik őket arra, hogy könnyebben, hatékonyabban tudják összeegyeztetni a családi teendőket a munkahelyi feladatok ellátásával. Ezt segíti az időbeosztás és a munkamegosztás kialakítása a családban annak érdekében, hogy több idő jusson a közös családi programokra, a szabadidő hasznos, tevékeny eltöltésére, az egymással töltött idő minőségének javítására.