— Személyközpontú megközelítés —

A személyközpontú megközelítés szerint, minden emberben megvan a saját maga és az emberi kapcsolatok megértésének és a pozitív irányú változásának, változtatásának a lehetősége és viselkedését az új helyzetekhez történő rugalmas alkalmazkodás határozza meg. Mindenki rendelkezik azzal a belső erőforrással, ami lehetővé teszi számára, hogy kibontakoztassa képességeit. A coach, tanácsadó feltétel nélküli elfogadáson és empátián alapuló attitűdje elősegíti, hogy a kliens a saját szabad akaratának és döntéseinek felvállalásával, tapasztalatainak értékelésével, megvalósíthassa önmagát.